سایت همسریابی موقت هلو


دو همدل چیست؟

تانترا اسم دیگری برای این علم است، نظم دو همدل روحی، که تمرین کننده قادر است ذهن فردی خود را با هوشیاری بی اندازه ترکیب کند. آیا می توان دو همدل همسر یابی را با معنویت تطبیق داد؟ عقیده اصلی دو همدل همسر یابی که هوشیاری بی اندازه، بالاترین حقیقت است، در بین بیشتر آسیایی ها و شکل های عرفان مغربی مرسوم است.

دو همدل چیست؟ - دو همدل


سایت همسریابی دو همدل

آیا دوهمدل جدید یک علم است؟

علم اغلب با کلمه لاتین ساینترا به عنوان تحقیق یا مطالعه طبیعت از طریق مشاهده و استدلال و با هدف درک حقیقت تعریف می شود. کلمه علم همچنین به کالبد سازمان یافته دانش بشر، به دست آمده توسط تحقیقات اشاره می کند. یوگا به طور تکنیکی می تواند به عنوان یک علم ذکر شود. به دلیل این که یوگا به دو طریق استفاده معنویت با مشاهده و با استدلال برای به دست آوردن حقیقت درون نزدیک می شود و کالبد گسترده دانش متصل به یوگای قدیم وجود دارد، اگر چه تعدادی کلمه «معنویت منطقی» را ترجیح می دهند. همچنین سایت دو همدم به عنوان دانش شهودی توصیف شده است.

آزمایش های گسترده تأثیرات فیزیولوژیکی دوهمدم ازدواج را توصیف می کنند، اما این فقط تأثیرات فیزیکی قابل اندازه گیری را نشان می دهد. حتی ضبط الگوهای آشفتگی مغز شخص فقط یک اندازه گیری فیزیکی الکتریکی امواج است و نمی تواند به ما بگوید که دقیقا چه فکر و احساسی وجود دارد. تنها آزمایشگاه برای آزمایش دو همدل همسر یابی خود ذهن است، و نتیجه ها نیاز است به طور شخصی تجربه شود. (تانترا اسم دیگری برای این علم است، نظم دو همدل روحی، که تمرین کننده قادر است ذهن فردی خود را با هوشیاری بی اندازه ترکیب کند.)

آیا می توان دو همدل همسر یابی را با معنویت تطبیق داد؟

عقیده اصلی دو همدل همسر یابی که هوشیاری بی اندازه، بالاترین حقیقت است، در بین بیشتر آسیایی ها و شکل های عرفان مغربی مرسوم است. بنابراین این که این عقیده به طور گسترده به وسیله عرفا و فلاسفه پذیرفته شود قابل توجه نیست و در قرن اخیر بسیاری از دانشمندان ارتباط هایی بین اندازه نگرش و چهره عرفانی حقیقت که در متن های قدیمی تاوزم و بودا و یوگا توصیف شده، ترسیم کردند. آلبرت اینشتین و تقریباً همه هم دوره هایش شامل نیلز بور، اروین شرودینگر، ماکس پلانک، پیشروان فیزیک مدرن، اعتقاد به عرفان را تصدیق کردند. وقتی ورنر هایزنبرگ، اصل شک هایزنبرگ را کشف کرد، به هند رفت و با رابیندرانات تاگور برنده جایزه نوبل، شاعر و مرتاض بزرگ ملاقات کرد، به او بی اندازه برای پیدا کردن کسی که فکر نکند عقاید او دیوانگی است کمک شد. فلسفه قدیمی یوگا به نظر می رسد چیز یکسانی درباره حقیقت به عنوان ظهور فرضیه کوانتوم بگوید. اگرچه این موضوع به طور ویژه از سال 1960 تا 1970، جذاب و موضوع مورد بحث بسیار است، از قلمرو این مقاله بیرون است.

دو همدل چیست؟

دو همدل زیباترین و عمیق ترین احساس است که ما می توانیم تجربه کنیم و در ریشه تمام علوم واقعی قرار دارد. کسی که به مدت طولانی نمی تواند احساس زیبایی را داشته باشد مرده است. عقیده من از دوهمدل آن عقیده عمیقاً احساسی حضور قدرت استدلال برتر است، که در جهان غیرقابل درک نشان داده می شود.

آیا شما برای موفقیت در دوهمدل جدید مجبور هستید راهب باشید؟

به وضوح نه شما برای موفقیت در دوهمدل جدید نیاز نیست راهب باشید. این خودخواهی نیست که تمام وقت بنشینم دور دوهمدم همسر، زمانی که درد و رنج بسیار در دنیا وجود دارد؟ به این بستگی دارد که اگر شما دوهمدم ازدواج نمی کردید چه انجام می دادید. اگر جواب شما این است که تلویزیون تماشا میکردم، به تمام معنا، دو همدل بهتر از آن است.

اما اگر قصد شما غافل شدن از فامیل یا از آن به عنوان یک عذر برای دوری از انجام بعضی چیزها برای دیگران باشد موضوع دیگری است.

آیا دو همدل همسريابي یک شکل شست و شوی مغز است؟

مسلماً در حالی که دو همدل همسريابي حقیقت است که ذهن بعضی از مردم با یک شستن خوب، سود می برد، من مجبور هستم که ذکر کنم دوهمدل جدید یک شکل از شست و شوی مغز نیست. وقتی مردم معمولاً درباره شست و شوی مغز ابراز نگرانی می کنند، آنها از این که کنترل ذهن خود را از دست بدهند و گمراه شوند می ترسند.

دو همدل همسر یابی واقعاً به وسیله تقویت نیروی اراده و هوشیار کردن، به ما برای مراقبت در برابر داشتن ذهن های گمراه کمک می کند. اگر شما به طور جدی نگران گمراه شدن ذهنتان توسط مردم برای اهداف خودشان هستید، من به شما پیشنهاد می کنم که ابتدا تلویزیون خود را خاموش کنید، دستگاهی که به وسیله شرکت ها و سیاست مداران به دنبال تأثیر در رفتار تماشاگران است و برای اثرگذاری بیشتر استفاده می شود.

اولین تمرین دوهمدم ازدواج در کجا ایجاد شد؟

دوهمدم همسر جنبش هندو، ابتدا به وسیله قبیله های جنوب هند در 10000 تا 15000 سال قبل به عنوان راهی برای بیان خواست طبیعی و فهمیدن هوشیاری تمرین دوهمدم ازدواج به وجود آمد. در حدود 7000 سال قبل آن به وسیله شیوا (مرتاض هندی بزرگ هند قدیم) بیشتر بسط داده شد. از آن زمان این تمرین در سنت های مختلف عرفانی پخش و یاد گرفته شد که شامل یوگا، تاوایزم (که دین مردم چین است)، ذن بودیسم (که دین مردم ژاپن است)، تیبتان بودیسم (که مکتب بودای هند است) و همچنین تمرینات مشابهی است که در فرهنگ بومی به وجود آمد.

چه زمانی دو همدل به غرب آمد؟

تمرینات دوهمدل جدید در زمان یونان قدیم در اروپا مرسوم شد، تعدادی از کسانی که به شرق سفر کردند و از مرتاضان هندی و فیلسوفان یاد گرفتند. اسکندر بزرگ، شاگرد ارسطو، یک مرتاض هندی را از هند با خود برد تا مشاور معنوی او شود. آپولونیوس عارف بزرگ و اصلاح طلب اجتماعی، عقل را در شرق پیدا کرد و برای قدرت معنوی خود خیلی مورد احترام واقع شد. بعد از سقوط نیمه غربی امپراطوری روم در قرن چهارم، وقتی بیشتر کتابخانه های اروپا سوخت تمرین دوهمدم یوگا در غرب از بین رفت.

اروپا بیابان معنوی شد و توجه خود را به تمرکز بر عقلانیت، توسعه فناوری، جنگگرایی، بازرگانی، اکتشاف و تسخیر معطوف ساخت. نهادهای مذهبی شروع کردند تا علاقه بیشتری در سیاست بگیرند تا معنویت. در اواسط قرن 19 یک رنسانس (دوره تجدید ادبی) در تمدن غرب که به وسیله متفکران متعالی رهبری می شد (مانند راف والو امرسان و دیوید تورو و. ..) شروع شد، و معرفی دوباره تمرینات دوهمدم ازدواج آسیایی به وسیله سومای ویوکاناندا، عزیزترین شاگرد مرد مقدس بزرگ هندی، شری راما کریشنا.

در شروع قرن 20 ویوکاناندا اولین استاد یوگای مدرن به غرب آمد. این دوره شاهد ظهور تیاسفیست اهل عرفان بود. مدرسه انتروپوسوفی، نام مکتبی است که رادلف استینر و علاقهمندان رو به رو رشد عرفان شرق در میان روشنفکران اروپایی مانند کارل جانگ، آلدوس هاکسلیو هرمن هس، ایجاد کردند. بقیه معلم های شرق از سوآمی ویوکاناندا پیروی کردند و در دهه 1960 انفجاری از اشتیاق در معنویت شرق در اروپا و آمریکا پیشرفت کرد که به سرعت در سراسر جهان پخش شد و حتی تا نیوزیلند پیش رفت.

خالص ترین جشن این ادغام فرهنگ ها در نوشته عارف بزرگ هندی و اندیشمند شری آناندامورتی که اولین معلم معنوی برای توسعه یک ترکیب کامل و هماهنگ از عقلانیت غرب و عرفان شرق بیان شده است، به چشم می خورد. او بنیانگذار جنبش معنوی مدرن بود. اگر چه دو همدل همسريابي معنوی در جنوب هند در زمان های قدیم به وجود آمده است اما تأثیرات آن را می توان در سنت های معنوی پیدا کرد.

کدام نوع از دو همدل را آموزش می دهید؟

او من یک مدل دوهمدل جدید تانتریک، در بین یوگای مدرن و مدرسه دو همدل همسر یابی آناندا مارگا درس می دهم. ماهیت هدف یا عقیدهای که شما برای تمرکز در دوهمدم ازدواج انتخاب می کنید نتیجه را رقم می زند. مراقبه می تواند برای رشد معنوی، تمدد اعصاب و کم کردن استرس یا حتی برای دلایلی مانند موفقیت در ورزش یا شغل انجام شود.

به عنوان تدریس در سنت بزرگ معنوی، ویژگی های متمایز تمام تکنیک دو همدل معنوی این است و این تکنیک یک هدف واحد دارد: در هم آمیختن و رسیدن به یک هوشیاری و آگاهی بی پایان. به عبارت دیگر، سایت دو همدم به درک این که همیشه با هوشیاری مطلق یکی باشیم کمک می کند.

در دوهمدم ازدواج تانتریک، تمرین کننده یک تکنیک شخصی و مانترا (که تکرار ذهنی است) در طول فرایند شروع می آموزد. به او آموخته می شود که چه طور ذهن خود را از دنیای خارج برگرداند و به شکل باطنی تمرکز کند. هدف اصلی از دوهمدم تانتریک ترکیب هوشیاری شخصی در هوشیاری بی پایان است.

شما فقط یک نوع از سایت دو همدم را تمرین می کنید، چطور می توانید درباره متدهای دیگر بی تفاوت باشید؟

او می گوید: فقط یک سایت دو همدم روشن تماما بی تفاوت است. تکنیکی که من تمرین می کنم بهترین روشی است که پیدا کرده ام. در غیر این صورت من باید کار دیگری می کردم. من سعی می کنم ذهن خود را باز نگه دارم و از مطالعه خودم از تنوع گسترده تدریس ها می فهمم که روان شناختی مرسوم و اصول معنویای وجود دارد که در تمرین معنوی استفاده شده است.

این که تا چه حد این اصول فهمیده شوند و به کار بسته شوند تأثیر یک تکنیک در جلو بردن ما در راه پیشرفت معنوی را تعیین می کند. برای مثال، این یک عقیده پذیرفته شده روانشناسی است که «همان طور که شما فکر می کنید همان می شوید». وقتی این اصل اجرا می شود به این معنی است که ما باید بر عقیده هوشیاری بی پایان برای این که آرام و با محبت و دو همدل آگاه شویم تمرکز کنیم. حال لازم نیست همه تکنیک ها را برای اینکه بفهمیم آنها چطور کار می کنند یاد بگیریم، و خوشبختانه این کار در طول زندگی غیرممکن است.

چطور بدانم که این تکنیک دو همدل برای من درست است؟

بعضی چیزها را شما باید برای خودتان تصمیم بگیرید. اگر شما نوع تغییرات مورد علاقه خود را تجربه کردید، تکنیک دو همدل را انجام دهید. اگر مشکلاتی را تجربه کردید، صبور باشید. عجولانه تکنیک را تغییر ندهید. ممکن است با مشکل دیگری مواجه شوید و سپس مجبور به درک این نکته شوید که ممکن است مشکل از تکنیک نباشد بلکه از خودتان باشد. وقتی شما می خواهید کاری را خوب انجام دهید، و هنوز به نظر نمی رسد که انجام شود، چیز دیگری را سعی کنید.

پیوسته به اطرافتان توجه نکنید شما باید تکنیکی را پیدا کنید که با آن خوشحال هستید و آن را انجام دهید.

آیا من برای یادگیری سایت دو همدم به معلم نیاز دارم؟

کلمه معلم یا گرو به معنی از بین برنده تاریکی ها است و به مواقع هوشیاری بی پایانی که چون یک معلم معنوی عمل می کند و روح یک فرد را راهنمایی می کند، اشاره دارد. به دلیل این که هوشیاری همه جا هست معلم واقعی در درون ما است. وقتی یک شخص درک نفس به دست میآورد به دلیل این که هوشیاری بی پایان قادر است بدون تحریف نفس عمل کند و صحبت کند، اغلب به عنوان یک معلم ذکر شده است. سپس در یک موقعیت، نقش یک معلم معنوی کامل و راهنمای دیگران را بازی می کند. در باگودگیتو (اسم یک متن مقدس هندو) آجونا از معلم خود کریشنا پرسید آیا رسیدن به روشنایی با وجود راهنمای فطری یا معلم درونی، بدون کمک معلم فیزیکی ممکن است؟ کریشنا به او گفت در واقع لازم نیست معلم فیزیکی داشته باشید، اما احتمالاً 10000 مرتبه بیشتر زمان می گیرد تا به درجه روشنی برسید.

مطالب مشابه


آخرین مطالب