سایت همسریابی موقت هلو


چگونه بهترين همسر را بیابیم؟

بهترین همسر بسیار بیشتر از باورهای شما وجود دارند، اما همه آن ها باعث ارتقای باورهای شما می شوند و مانند پلی میان جهان مادی و ماورای طبیعی.

چگونه بهترين همسر را بیابیم؟ - همسریابی بهترين همسر


سایت همسریابی بهترين همسر

چگونه بهترین همسریابی نامتناهی است؟

چون بهترین همسریابی نامتناهی است، او را به زنانگی یا مردانگی منسوب کردن نوعی عادت و درک انسانی است. مهم ترین چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر وجود دارد، یعنی می توان او را تجربه کرد، می توان او را شناخت. این نکته بسیار مهمی است، چون در هر صورت ناپیدا و نامحسوس است و اگر با رقه های وجودی او در این بهترین همسر دنیا کیست مادی به چشم نمی خورد شاید برای همیشه ناشناخته باقی می ماند.

چه عاملی ما را به نیک خواهی و مهرورزی موجودی کرده، در حالی که تاریخ هزاران ساله ادیان، سراسر کینه و خونریزی بوده است؟

ما نیاز به الگویی جدید داریم. طرح ساده و سه قسمتی های که آورده ایم، جواب گوی عقل سلیم ما در برابر دیدگاه ما از اوست. این طرح که بر مبنای واقعیت تنظیم یافته به این شرح است:

مرحله گذار بهترين همسر این طرح در لایه فوقانی و زیرین خود چیز تازه ای ندارد.

در این الگو هم، ورای جهان مادی و جدا از آن است. ورای ما است، و گرنه ما مثل بهترين همسر آفرینش او را می دیدیم که در اطراف ما قدم می زند. فقط مرحله میانی الگوی ما، که مرحله گذار نام دارد جدید یا نامتعارف است. مرحله گذار به طور ضمنی به ملاقات و انسان در زمینه مشترکی اشاره دارد. معجزه های به وقوع پیوسته در بینش معنوی، فرشتگان، روشن بینی و شنیدن ندای الهی، همه پدیده هایی خارق العاده و در واقع پلی بین این دو حال بهترین همسر دنیا مال منه.

اگر چه همه اینها واقعیت دارند، ولی در عین حال جزئی از نظام علت و معلول به شمار نمی روند. برای وجود معجزات و فرشتگان هیچ دلیل آشکاری نیست، حتی بینش های معنوی هم ممکن است در هر مقطعی و بنا به دلایلی تأیید نشوند.

ذهن منطقی، سرسختانه و بر درک خود از بعد مادی و جهان پای میفشارد. تصور نمی کنم، قدیسان و عارفان تفاوت چندانی با مردمان عادی داشته باشند. وقتی به فضای ملموس و واقعی که در آن قرار داریم دقت کنیم، مرحله گذار ذهنی به نظر می رسد، این مرحله ای است که حضور الهی حس یا مشاهده می شود. هر رویداد ذهنی باید در بهترین همسر دنیا تولدت مبارک رخ دهد، چون برای هر تجربه ذهنی میلیون ها سلول عصبی بهترین همسر دنیا فعالیت می کنند.

اینک جستجوی ما وارد مرحله ای شده است که وعده کرده بودیم:

1) بهترین همسریابی:

نور و حضور بهترین همسریابی هنگامی واقعیت می یابد که آن را به پاسخی ذهنی تبدیل کنیم. این مرحله را «واکنش الهی» می نامند. بینش معنوی، الهام و مکاشفه ای اتفاقی نیست.

این ها به هفت رویدادی که در مغز رخ می دهد مربوط می شوند. این بهترین همسر بسیار بیشتر از باورهای شما وجود دارند، اما همه آنها باعث ارتقای باورهای شما می شوند و مانند پلی میان جهان مادی و ماورای طبیعی، که ماده هستی خود را از دست می دهد و روح پدیدار می شود، قرار می گیرد:

2) بهترين همسر جنگ یا گریز:

واکنشی است که باعث می شود ما در مواجهه با بهترين همسر جان سالم به در ببریم. این واکنش مربوط می شود، زیرا می خواهد از ما محافظت کند. ما نیز به ایمان می آوریم چون می خواهیم باقی بمانیم.

3) واکنش فعال:

این بهترین همسر ابتکار بهترین همسر دوهمدم برای کسب هویت فردی است. علاوه بر میل به بقا، هر فردی در پی نیازهای «من، مال من» است. این واکنش، غریزی است؛ ما به روی می آوریم چون به کسب کردن، رسیدن و رقابت نیاز داریم.

4) واکنش آگاهی غیر فعال:

ذهن در حال فعالیت و استراحت، وقتی به آرامش نیاز داشته باشد، واکنش آگاهی غیرفعال را بروز می دهد. تمام بخش های بهترین همسر دنیا به طور متناوب در حال کار و آرامش است. در لا به لای همه کارها و امور دنیایی به ما آرامش می بخشد، ما را متوجه خود می کند، چون می خواهیم امور دنیای مادی «در این گیر و دار و کشاکش بی پایان» ما را غافل نکنند.

5) بهترین همسر شهودی:

ذهن در پی کسب آگاهی است، «هم از درون و هم از بیرون» دانش بیرونی، عینی است، اما علم درونی، شهودی است که به این بهترين همسر پاسخ می گوید فهیم و بخشنده است. ما به او نیاز داریم تا برحق بودن دنیای درونی ما گواهی بخشد.

6) واکنش خلاقانه:

مغز انسان توانایی ابداع چیزهای جدید و کشف واقعیت های نوین را دارد. این نیروی خلاقانه در ظاهر منشأ خاصی ندارد، تنها پدیده ای ناشناخته است که ناگهان منجر به ظهور فکری جدید، می شود.

ما به آن الهام می گوییم و نقطه مقابل آن، پروردگاری است که بهترین همسر دنیا مال منه و جهانیان را از نیستی خلق می کند. ما در گریز از سرگشتگی هایمان از زیبایی و پیچیدگی های متداول هستی، به او پناه می بریم.

7) بهترین همسر اسرار آمیز:

بهترین همسر دنیا تولدت مبارک به طور مستقیم با «نور» ارتباط برقرار می کند، همان شکل ناب آگاهی که در ما احساس شادمانی و موهبت پدید می آورد. این پدیده به شکلی مرموز متجلی می شود و خالق آن بسیار والا و متعالی است. او شفا می دهد و معجزه می کند. ما به این بعد نیاز داریم تا اثبات کنیم، که نیروهای ماوراء الطبیعه در کنار واقعیت های ملموس و روزمره مادی، حضور دارند.

8) واکنش مقدس:

بهترین همسر دنیا از سلولی بارور شده، که هیچ پدیده ای چون بهترین همسر دوهمدم در آن نبوده و فقط ذرهای از حیات در آن بوده است، به وجود آمده. اگر چه میلیاردها سلول عصبی از همان ذره حیات منشأ یافته، اما از نظر سادگی و بی آلایشی به همان شکل بکر و اولیه بوده اند. در برابر این بهترين همسر ناب و خالص حضور دارد که جز خیر نمی خواهد. ما به او نیاز داریم، چون بدون این سرچشمه پاکی و نیکی، وجود ما بی پایه و اساس می شود.

این هفت بهترین همسریابی در سفر بی پایان انسانیت برایمان ضروری و مفید هستند و بنیان های استوار دین را تشکیل می دهند. در مقایسه دو ذهن با یکدیگر، برای مثال موسی و بودا، مسیح و فروید، سن فرانسیس و مائو، هر کدام از آنها دیدگاهی را نسبت به واقعیت مطرح می کنند و او را متناسب با آن می ستایند و می پرستند. هیچ کس نمی تواند را فقط مختص به خود بداند. ما به تعداد تجربه های انسانی گوناگونی، اندیشه و باور داریم. بی دینان نیاز به خود دارند، که حضور و وجود ندارد، درحالی که در سوی دیگر پروردگار عارفان قرار دارد، که عشق ناب و نور مطلق است. فقط مغز می تواند این دامنه گسترده را در خود جای دهد.

ممکن است بی درنگ بگویید که این ذهن آدمی است که مختلفی درست می کند، نه فقط مغز. من کاملا با شما موافقم، اما در گذر زمان ذهن در خلق تمام این مفاهیم مقدم بر بهترین همسر دوهمدم عمل می کند.

بهترین همسر دنیا تنها راه مشخص ورود به ذهن

در حال حاضر بهترین همسر دنیا برای ما تنها راه مشخص ورود به ذهن است. در فیلم های کارتونی وقتی شخصیت فیلم فکر بکری می کند، لامپ بالای سر او روشن می شود، اما در زندگی واقعی این طور نیست. ذهن، بدون مغز به همان اندازه ناپیدا و نادیدنی است. رسیدن به آنچه می خواهید؛ هفت مرحله کامیابی صاحب آگاهی نامتناهی است.

برای به دست آوردن هر خواست های در زندگی بخشی از این آگاهی لازم است و باید به کار گرفته شود. به عبارت دیگر همیشه حاضر است. هفت واکنش ذهن انسان راه هایی برای جذب جنبه های الهی هستند. هر مرحله از کامیابی، حقیقت الهی را در همان مرحله به اثبات می رساند.

مرحله1: واکنش جنگ یا گریز از طریق خانواده، اجتماع، حس تعلق و آسایش های مادی احساس کامیابی می کنید.

مرحله2: بهترين همسر فعال کسب موفقیت، قدرت و مقام، تأثیر بر دیگران و رضایت مندی های نفسانی دیگر به شما احساس کامیابی می بخشد.

مرحله 3: بهترین همسریابی آگاهی غیر فعال با آرامش، تمرکز، پذیرش فردی و آرامش درونی به کامیاب می رسید.

مرحله4: واکنش شهودی بینش، همدلی، رفع نیاز دیگران و بخشش سبب کامیابی شما می شوند.

مرحله 5: واکنش خلاقانه با الهام، خلاقیت در هنر یا دانش، اکتشاف و نوآوری به کامیابی می رسید.

مرحله6: واکنش اسرار آمیز کامیابی شما با فروتنی، عاطفه، ایثار و فداکاری و عشق همگانی حاصل می شود.

مطالب مشابه


آخرین مطالب